Jira-credits

Rolcredits...

Licentie informatie voor Jira

Jira v8.17.1

Copyright © 2002 - 2021 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Het gebruik van dit product is onderhevig aan de voorwaarden van de Atlassian End User Agreement, tenzij anders aangegeven.

Dit product bevat software die werd ontwikkeld door de Apache Software Foundation.

Dit product bevat ook de volgende bibliotheken die vallen onder de GNU LGPL-licentie:

Dit product bevat ook programmacode die werd geschreven door derden.

Aanvullende informatie over deze en andere externe codes die zijn opgenomen in dit product, met inbegrip van toepasselijke auteursrechtvermeldingen, juridische vermeldingen en licentievermeldingen, zijn beschikbaar in de map "licenties" in de Jira-installatiemap.

This product uses graphics from Twemoji.

Licentie informatie voor Jira Plugins

JIRA Service Management Application v4.16.0-m0003

Copyright © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Het gebruik van deze plugin valt onder de richtlijnen van het Atlassian End User Agreement, tenzij daarin anders beschreven.

Deze plugin bevat software ontwikkeld door de Apache Software Foundation.

Deze plug-in bevat de volgende bibliotheken die onder de GNU LGPL-licentie vallen:

Deze plugin bevat tevens code geschreven door andere derde partijen.

Additionele details over deze en andere code van derde partijen zijn toegevoegd aan deze plugin, inclusief copyright, wettelijke bepalingen en licentiegegevens en zijn beschikbaar in de "licenses" map in de plugin.

Advanced Roadmaps for Jira v8.15.0

Copyright © 2014 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this product is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

Deze plug-in bevat de volgende bibliotheken die onder de GNU LGPL-licentie vallen:

This plugin also includes code written by other third parties.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.

Jira Agile v8.15.0

Copyright © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Het gebruik van deze plugin is onderworpen aan de voorwaarden van de Overeenkomst voor Eindgebruikers van Atlassian, tenzij anders wordt vermeld.

Deze plugin bevat software dat is ontwikkeld door de Apache Software Foundation.

Deze plugin bevat ook een code dat is geschreven door andere externe partijen.

Aanvullende informatie over deze en andere externe code opgenomen in deze plug-in, met inbegrip van toepasselijke auteursrechtvermeldingen, juridische vermeldingen en licentievermeldingen, zijn beschikbaar in de map "licenses" in de plug-in.